อธิการบดี ราชมงคลพระนคร ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรือนหมอพร

DSC_9364
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) ให้สัมภาษณ์กับ Pop Culture ถึงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นมาของเรือนหมอพร ซึ่งสามารถรับชมได้ที่ อมรินทร์ทีวี ออกอากาศ ทุกวัน เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 20.40 – 21.00 น.

DSC_9354

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *