อธิการบดี ราชมงคลพระนคร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

DSC_9301-

                 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อผลักดันเศรษฐกิจในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ SMEs รุ่นใหม่ ติดตามบทสัมภาษณ์ท่านอธิการบดี จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเร็วๆนี้DSC_9310

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *