วิศวะฯ ราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่1 (1st RMUTP Engineering Conference) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยให้เกิดการตีพิมพ์งานวิจัยในด้านต่างๆ ที่จะทำให้เกิดประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ www.eng.rmutp.ac.th หรือ โทร 02-836-3000 ต่อ 4100

13177876_1172073552843577_4198485907971164766_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *