ราชมงคลพระนคร ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

13227971_10208133654793013_1050245949_n

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรและตัวแทนนักศึกษา ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับนานาชาติ ในงาน 8th Annual Asian American & Pacific Islander Heritage Month Festival ณ วัดวชิรธรรมปทีป เซ็นเตอร์รีช ลองไอซ์แลนด์ มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

S__4642410313236225_10208133673873490_1960617156_n13233341_10208133675393528_1378654408_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *