ราชมงคลพระนคร จัดอบรมแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงาน

DSC_6584

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยนำเสนอแผนกลยุทธ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561-2564จัดโดยสำนักงานอธิการบดีเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรและแนวทางในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ในวันที่17 พฤษภาคม 2559 ณ ราชมงคลพระนคร

DSC_6532DSC_6526 DSC_6548 DSC_6556 DSC_6559 DSC_6562 DSC_6566 DSC_6574DSC_6538

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *