ราชมงคลพระนครเปิดแคมป์ พัฒนาศักยภาพนศ.

DSC_6723-edit

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “ค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาราชมงคลพระนคร” เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยเชิญวิทยากรจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

DSC_6709DSC_6716DSC_6711DSC_6702 DSC_6704

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *