ราชมงคลพระนครรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองคลัง 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีสังกัดกองคลัง จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/ หรือสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2665-3777 ต่อ 6064 ตั้งแต่ วันที่ 16 -31 พฤษภาคม 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *