ราชมงคลพระนคร ชวนร่วมงาน MCT DAYS

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญชวนผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการ MCT DAYS งาน HIPSTER ในแบบของนักสื่อสารรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ

  • 19 พฤษภาคม 2559

10.00 น. งานสัมมนา “Market think” หัวข้อการสื่อสารทางการตลาดของคนทำงานด้านความคิดสัมมนา โดยได้รับเกียรติจาก นายวิชัย มาตกุล Creative Director Salmal house

13.00 น. งานสัมมนา “จุด จุด จุด คิดอะไรอยู่?”  โดยได้รับเกียรติจากคุณปรีโรจน์ เกษมศานติ์ เจ้าของโปรดักชั่นรับทราบ

MCT 19 may 16 MCT 19 may 16 บ่าย

  • 20 พฤษภาคม 2559

10.00 – 18.00 น. ร่วมชมและเชียร์กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น (รอบตัดสิน) หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 6

MCT 21 may 16

  • 21 พฤษภาคม 2559

10.00 – 18.00 น. ชมนิทรรศการ MCT DAYS งาน HIPSTER ในแบบของนักสื่อสารรุ่นใหม่และงานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

 

ทั้งนี้ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mct.rmutp.ac.th/info/wordpress/ หรือ โทร 02-665-3777 ต่อ 6870

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *