ราชมงคลพระนครจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 รอบที่ 2 โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานในพิธีกล่าวว่า ในการส่งเสริม SMEs พลเอกประยุทธ์ จันทร์โชา นายกรัฐมนตรี ได้คิดค้นระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว คือ ศูนย์ราชการสะดวกเพื่อรองรับธุรกิจ Start-up และอีกหลายๆ โครงการ
นอกจากนี้ ยังขอให้ผู้ประกอบการ Start-up มองหาธุรกิจที่เหมาะสม สร้างสรรค์ ดำรงเอกลักษณ์ของชาติ ไม่ใช่เก่งเฉพาะเทคโนโลยี แต่ต้องมีความรอบรู้บริหารจัดการอย่างมีระเบียบแบบแผน ตื่นตัวอย่างรอบคอบถี่ถ้วน ไม่ผลีผลาม และอยากให้ธุรกิจ Start-up ช่วยส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ในส่วนภูมิภาค ไม่ใช่แค่ส่วนกลางเท่านั้น
DSC_9722 DSC_9723 DSC_9724 DSC_9732 DSC_9738 DSC_9742 DSC_9749 DSC_9747 DSC_9740 DSC_9753 DSC_9752 DSC_9751 DSC_9757 DSC_9759 DSC_9760 DSC_9768 DSC_9775 DSC_9779 DSC_9782 DSC_9785 DSC_9781 DSC_9787 DSC_9786 DSC_9788 DSC_9790 DSC_9803 DSC_9801 DSC_9800 DSC_9796 DSC_9802 DSC_9794 DSC_9792 DSC_9812 DSC_9813 DSC_9815 DSC_9820 DSC_9822 DSC_9826 DSC_9827 DSC_9830 DSC_9835 DSC_9836 DSC_9840 DSC_9841 DSC_9852 DSC_9849 DSC_9854 DSC_9855 DSC_9859 DSC_9861

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *