สัมมนาวิชาชีพโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เรื่อง “วงจอห์น คนหลังจอ”

วงจอห์น (2)

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4 ห้อง 2 จัดโครงการสัมมนาวิชาชีพโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เรื่อง “วงจอห์น คนหลังจอ” โดยมี คุณกิตติธัช ตั้งศิริกิจ (จอห์น) ผู้ก่อตั้งและผู้กำกับ บริษัท สองมือ โปรดักชั่น จำกัด และคุณธนกร ศิริผดุงธรรม (อ๋อ) ผู้ช่วยผู้กำกับ บริษัท สองมือ โปรดักชั่น จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ด้านการทำงานโปรดักชั่น การสร้างสรรค์งานโฆษณา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานรวมถึงกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์งานโฆษณา และนำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย (4201) อาคาร 4 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

วงจอห์น (1) วงจอห์น (16)วงจอห์น (17)วงจอห์น (14)วงจอห์น (13)วงจอห์น (11)วงจอห์น (10)วงจอห์น (12)วงจอห์น (3) วงจอห์น (6)วงจอห์น (4) วงจอห์น (5) วงจอห์น (7) วงจอห์น (8) วงจอห์น (9) วงจอห์น (15)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *