คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร อวดฝีมือด้านวัฒนธรรมไทย

โชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย_2819

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากคุณจิตเกษม ตัณฑศิริ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมจัดแสดงสาธิตการร้อยมาลัยดอกไม้สด การแกะสลักผัก ผลไม้ และการทำขนมไทย ในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่ผู้แทนระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศจากภูมิภาคลาตินอเมริกา และแคริบเบียนเอเชีย และแปซิฟิก และแอฟริกาที่เข้าร่วมโครงการบัวแก้วสัมพันธ์ ประจำปี 2016 เพื่อเลี้ยงรับรองและเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมไทยแก่ผู้แทนระดับสูงต่างประเทศจากภูมิภาคต่างๆดังกล่าว ซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

ทั้งนี้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้เคยร่วมงานกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการจัดครูอาสาสมัครประเทศภูฏานสอนการทำเทียนและสบู่ให้กับเยาวชนในประเทศภูฏาน ตามโครงการแนวพระราชดำริของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน นับเป็นเครือข่ายร่วมกันในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสู่สายตาชาวต่างประเทศ

โชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย_8486 โชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย_6741โชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย_1747 โชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย_9410 โชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย_8712โชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย_666 โชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย_8748

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *