เชิญร่วมโครงการสัมมนา “พลิกตำนานคหกรรมศาสตร์ไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม”

12959478_1138235532883958_1956157925_o

ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนา “พลิกตำนานคหกรรมศาสตร์ไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม” (The Legend of Thai Home Economics and Innovation Advancement.) ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *