ราชมงคลพระนคเปิดรับลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.hec.rmutp.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองตั้งแต่ บัดนี้ – 26 เมษายน 2559 ณ งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช โทร 0-2665-3777 ต่อ 5220

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *