ราชมงคลพระนคร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ม.ต่างประเทศ

 

DSC_6488

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ Chengdu Textile College, Sichuan College of Architectural Technology, Leshan Vocational and Technical จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้และต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน เมื่อวันที่22 เมษายน 2559 ณ ราชมงคลพระนคร

DSC_6376DSC_6378DSC_6394

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *