ราชมงคลพระนคร เปิดรั้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้

DSC_0236
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM ) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบการทำงานที่พัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
DSC_0205 DSC_0209DSC_0217 DSC_0220 DSC_0230 DSC_0241

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *