ราชมงคลพระนคร รณรงค์ร่วมประหยัดน้ำต้านภัยแล้ง

DSC_5392

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร นักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “ราชมงคลพระนครร่วมใจ ประหยัดน้ำต้านภัยแล้ง” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตื่นตัวและเห็นความสำคัญของการใช้น้ำอย่างประหยัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

DSC_5095 DSC_5101 DSC_5124 DSC_5128 DSC_5143 DSC_5145 DSC_5155 DSC_5193 DSC_5205 DSC_5313 DSC_5319 DSC_5327 DSC_5349 DSC_5425 DSC_5446 DSC_5447 DSC_5448 DSC_5453 DSC_5455 DSC_5458 DSC_5466 DSC_5470 DSC_5509 DSC_5522 DSC_5725 DSC_5755

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *