ราชมงคลพระนครรุกจัดกิจกรรม สืบสานประเพณีไทย

DSC_6028-edit

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เป็นประธานจัดงาน “ย้อนยุควันวาน สงกรานต์พณิชยการพระนคร” ภายในงานมีการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและการแข่งขันก่อเจดีย์ทราย โดยการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ สืบทอดประเพณีไทยอันดีงาม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

DEF_1002 DEF_1014DEF_1092 DEF_1109 DEF_1115DSC_5883DSC_5890DSC_5915DSC_5939DSC_5978DSC_5987DSC_5989DSC_5997DSC_6003DSC_6013DSC_6031DSC_6060DSC_6074DSC_6092DSC_6094DSC_6102DSC_6106DSC_6119

รูปภาพเพิ่มเติม

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *