พิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี 5 เมษายน 2559 พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 14 โดยสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่และฝ่ายกิจการนักศึกษานำสโมสรนักศึกษา ดูแลต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและอำนวยความสะดวกในงาน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

ในการนี้ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินเป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีบำเพ็ญกุศล_1943
พิธีบำเพ็ญกุศล_6216พิธีบำเพ็ญกุศล_5237พิธีบำเพ็ญกุศล_2655 พิธีบำเพ็ญกุศล_4138 พิธีบำเพ็ญกุศล_3769

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *