พลิกตำนานคหกรรมศาสตร์ไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม

พลิกตำนาคหกรรมศาสตร์_1

ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน “พลิกตำนานคหกรรมศาสตร์ไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม” ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้มุ่งหวังให้นักศึกษาได้นำความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์เชื่อมโยงกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อนำสู่ความสำเร็จทางวิชาชีพอย่างมั่นคง โดยจัดให้มีการบรรยายเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลกับคหกรรมศาสตร์ไทย, นวัตกรรมกับฝันที่เป็นจริง, การใช้นวัตกรรมบนจานอาหาร ซึ่งได้รับเกียรติจากผศ.นิวัตร จารุวระกุล รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พญ.บุษยา เตชะเสน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้แบรนด์สินค้า (Pinn shop) และนายประสพโชค ตระกูลแพทย์ เชฟกระทะเหล็ก Asian Twist Cuisine เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

พลิกตำนาคหกรรมศาสตร์_2 พลิกตำนาคหกรรมศาสตร์_3 พลิกตำนาคหกรรมศาสตร์_4 พลิกตำนาคหกรรมศาสตร์_5 พลิกตำนาคหกรรมศาสตร์_6 พลิกตำนาคหกรรมศาสตร์_7 พลิกตำนาคหกรรมศาสตร์_8 พลิกตำนาคหกรรมศาสตร์_11 พลิกตำนาคหกรรมศาสตร์_12 พลิกตำนาคหกรรมศาสตร์_13 พลิกตำนาคหกรรมศาสตร์_14 พลิกตำนาคหกรรมศาสตร์_16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *