นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลงาน “โลจิสติกส์สัมพันธ์ครั้งที่ 8”

นศ.บธ.กวาดรางวัล_1752นศ.บธ.กวาดรางวัล_1055

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รางวัลการประกวด Mr. & Miss Logistics

  • รางวัลชนะเลิศ MR. Logistics ได้แก่ นายสมิตพงษ์ สกุลพงศ์ชัย นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 Miss Logistics ได้แก่ นางสาวปติญญา สถาพร นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
  • การนำเสนอผลงานทางวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีมยอดสน

นศ.บธ.กวาดรางวัล_2088DSC_358512966369_1687080414877417_668565494_n12968656_1687082404877218_2069939553_nนศ.บธ.กวาดรางวัล_9099 นศ.บธ.กวาดรางวัล_5248 นศ.บธ.กวาดรางวัล_2129

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *