คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ปัจฉิมนิเทศ สิ่งทอ_7294

ฝ่ายกิจการนักศึกษา และงานแนะแนวการศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาพรรณ ยุเหล็ก คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทกับนักศึกษา เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกของการทำงาน หรือ ศึกษาต่ดในระดับที่สูงขึ้น และเป็นการกระตุ้นเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ได้รับเกียรติจาก คุณธำรงค์ หาญวนิชกุล ผู้จัดการฝ่ายผลอต บริษัทอซ่าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมตัวสู่ภาวะทำงาน” และได้รับเกียรติจาก คุณสุภชัย บุญภักดี ประธานบริษัท พรีเซียสเคมีคอล จำกัด บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาสภาวะการเป็นผู้นำในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ”  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ปัจฉิมนิเทศ สิ่งทอ_9363ปัจฉิมนิเทศ สิ่งทอ_1769ปัจฉิมนิเทศ สิ่งทอ_6362ปัจฉิมนิเทศ สิ่งทอ_5757ปัจฉิมนิเทศ สิ่งทอ_2000 ปัจฉิมนิเทศ สิ่งทอ_432 ปัจฉิมนิเทศ สิ่งทอ_6860

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *