กีฬาภายในรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และสารเสพติด

 

กิจกรรมโครงการกีฬาภายในรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และสารเสพติด ปีการศึกษา 2558 ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โดยท่านประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า คณบดีคณะอุตสากรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาพรรณ ยุเหล็ก พันตำรวจโท เศกสันต์ หาญคำแพง รองผู้กำกับฝ่ายป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง ณ โรงยิมเนเซียม คณะศิลปศาสตร์

S__59686928S__59686923S__59686926S__59686930 S__59686929S__59686927S__59686925

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *