ราชมงคลพระนคร จัดงานแสดงความยินดีแก่ทัพนักกีฬาและขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงาน “THE WINNER’S NIGHT 2016”

image

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีแก่ทัพนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ณ จังหวัดอุบลราชธานีและกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุวรรณภูมิเกมส์” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกำหนดจัดงานประกาศเกียรติคุณให้แก่ ทัพนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ชื่องานเฉลิมฉลองว่า “THE WINNER’S NIGHT 2016” ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 17.00-21.00 น. ณ ลานสนามหญ้าหน้าเรือนหมอพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

สำหรับกีฬาที่ได้รับเหรียญจากการแข่งขันกีฬา “กันเกราเกมส์” คือ กีฬามวยสากลสมัครเล่น ได้รับ 1 เหรียญทองแดง และกีฬาที่ได้รับเหรียญจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุวรรณภูมิเกมส์” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คว้ารองเจ้าเหรียญทองอันดับสอง ด้วยผลงาน “14 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง” จากกีฬาแบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เปตอง ว่ายน้ำ เซปักตระกร้อ ตะกร้อลอดห่วง ฟุตซอล เทนนิส และบาสเกตบอล

ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 2 รายการดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมในด้านการกีฬานี้ โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงด้านการแข่งขันกีฬาให้กับมหาวิทยาลัยฯ โดยจะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬา “กันเกราเกมส์” เหรียญทองแดงเป็นทุนเรียนฟรี 1 ปีการศึกษา และในการแข่งขันกีฬา “สุวรรณภูมิเกมส์” เหรียญทอง 1 ปีการศึกษา เหรียญเงิน 1 ภาคการศึกษา และเหรียญทองแดง 1 ภาคการศึกษา

ด้านเงินค่าตอบแทนความสามารถฯ (เงินอัดฉีด) มหาวิทยาลัยมอบให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัลกีฬา “กันเกราเกมส์” เหรียญทองแดง 5,000 บาท และเจ้าหน้าที่ผู้มีผลงาน ผู้จัดการทีม 3,000 บาท ผู้ฝึกสอน 5,000 บาท ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 3,000 บาท ส่วนนักกีฬาผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากกีฬา “สุวรรณภูมิเกมส์” เหรียญทอง 7,000 บาท เหรียญเงิน 5,000 บาท เหรียญทองแดง 3,000 บาท เจ้าหน้าที่ผู้มีผลงาน ผู้จัดการทีม 1,500 บาท ผู้ฝึกสอน 3,000 บาท ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1,500 บาท พร้อมเสื้อสามารถให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลต่างๆ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,643,140 บาท (หกล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอขอบคุณฝ่ายกิจการนักศึกษา งานกีฬา กพศ. ทัพนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ที่เสียสละเวลา ในการทำงานพัฒนาวงการกีฬา ตลอดจนการฝึกซ้อม ฝึกฝนจนประสบความสำเร็จ ได้รับชัยชนะสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ขอให้มีความสุขความเจริญสืบไป” รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีฯ ได้กล่าวคำชื่นชมทิ้งท้าย

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *