ราชมงคลพระนคร…สืบสาน มหาสงกรานต์ชื่นฉ่ำใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น

Songkran_2016-a

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมสืบสานประเพณีไทย คลายร้อนด้วยการ “รดน้ำแบบประหยัด-ต้านภัยแล้ง” และรักษาขนบโบราณ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ สนุกสนานไปกับกิจกรรม “ราชมงคลพระนครสืบสาน มหาสงกรานต์ชื่นฉ่ำใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น” ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 7.30 น. พิธีสงฆ์กิจกรรมถวายภัตตาหารเช้า โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมพระสงฆ์ 9 รูป จากนั้น สั่งสมบุญกับกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เวลา 9.30 น. – 10.30 น. เชิญสมาชิกชมรม มทร.พระนครอาวุโสร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ ชมรม มทร.พระนครอาวุโส ภายในหอประชุม D-Hall ส่วนภายนอก เชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยชมรมศิลปะการแสดง องค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา และร่วมชมร่วมเชียร์นักศึกษา ในการประกวดเทพีสงกรานต์ – หนุ่มลอยชาย โดยงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ณ ลานกีฬา

ในเวลา 10.30 – 12.00 น. ขอเชิญร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวมหาสงกรานต์ และขอพรผู้อาวุโส ก่อนรับประทานอาหารกลางวัน แบบเมนูต้นตำรับไทย อาทิ ขนมจีนน้ำพริก-น้ำยาสูตรหลังวัง ข้าวแช่เมืองเพชร ผัดไทยจันทบูรณ์ ไส้กรอก-ปลาแนมนางเลิ้ง ขนมครกวังหลัง ขนมถ้วยหม่อมเอิบ และน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ณ หอประชุม D-Hall ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

อนึ่ง สำหรับผู้อาวุโส และสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ขอเชิญแจ้งสำรองที่นั่ง
วีไอพี สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมและการประชุมสมัยสามัญของชมรมอาวุโส ได้ที่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช)โทร.081 904 6003 หรือ ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *