เชิญร่วมเสวนาเรื่อง มหาบัณฑิตไทยในความต้องการของตลาดสากล “AEC รุก บัณฑิตไทยรับ ปรับเข้าธุรกิจสากล”

bdb188c2-2da7-4f48-a990-1ca1b7579bd7

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง มหาบัณฑิตไทยในความต้องการของตลาดสากล “AEC รุก บัณฑิตไทยรับ ปรับเข้าธุรกิจสากล” ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 60 ปี ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำหรับนักศึกษาปี 1 และ 2 จะมีคะแนนชั่วโมงกิจกรรมเลือกเสรี 3 ชั่วโมง สมัครด่วนที่ คุณกระแต 086-103-0352

PowerPoint Presentation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *