ราชมงคลพระนครเปิดรั้ว ชวนชมนิทรรศการ

DSC_4070

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหารร่วมเปิดโครงการนิทรรศการโรงแรมก้าวไกลสู่อาเซียน และการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์ จัดโดย คณะศิลปะศาสตร์ เพื่อจัดแสดงผลงานและเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา นอกจากนี้ภายในงานมีการสาธิตจัดโต๊ะอาหาร พับผ้าเช็ดตัว การจัดดอกไม้ รวมถึงการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์ เมื่อวันที่17 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการ)

DSC_3932 DSC_3933 DSC_3939 DSC_3941 DSC_3956 DSC_3961 DSC_3964 DSC_3975 DSC_3978 DSC_3983 DSC_3990 DSC_3992 DSC_3999 DSC_4007 DSC_4009 DSC_4013 DSC_4017 DSC_4020 DSC_4023 DSC_4050 DSC_4055 DSC_4104 DSC_4133 DSC_4152 DSC_4192 DSC_4208 DSC_4226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *