นศ.คณะเทคโนโลยีสื่อสารฯ คว้าถ้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี การประกวดคำขวัญรณรงค์ “ประหยัดน้ำ ต้านภัยแล้ง”

รางวัล

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้าถ้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ในการประกวดคำขวัญรณรงค์ “ประหยัดน้ำ ต้านภัยแล้ง”

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คำขวัญ “น้ำคือชีวิต ประหยัดช่วยวิกฤต เพื่อพิชิตภัยแล้ง” นส.จิตสุภา เจริญพิเชผฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ คำขวัญ “น้ำทุกหยดมีคุณค่า รู้รักษาและประหยัด” นายอนุชา คุณารูป นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คำขวัญ “ขาดน้ำขาดชีวิต รู้จักคิดก่อนใช้งาน” นายศกร ชนะกำโชคเจริญ นักศึกษาชั่นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อนึ่ง ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง ประหยัดน้ำ ต้านภัยแล้ง และร่วมเดินรณรงค์ พร้อมรับสติ๊กเกอร์คำขวัญที่ชนะเลิศการประกวดเป็นของที่ระลึก ในวันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 59 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) สำรองที่นั่งได้ที่ 081-904-6003

ที่มา : งานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *