เชิญรับฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการ “ด้านอุปกรณ์เครื่องมือวัดสมบัติไดอิเล็กทริกของวัสดุ”

ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการฟรี!! “ด้านอุปกรณ์เครื่องมือวัดสมบัติไดอิเล็กทริกของวัสดุ” (บรรยายภาคภาษาอังกฤษ) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนใจสำรองที่นั่ง ติดต่อสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร 02-836-3000 หรือ thanapong.s@rmutp.ac.th

S__53321730

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *