อาจารย์ราชมงคลพระนคร สอนภาษาไทยนักศึกษาจีน

10391452_1060951923974971_803559989605311372_n

อาจารย์กิจทวีสิน วิชัยดิษฐ หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจาก Nanning College For Vocational Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เข้าสอนวิชาภาษาไทยและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทย แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 หลักสูตรวิชาภาษาไทยประยุกต์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม -10 พฤษภาคม 2559 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ Nanning College For Vocational Technology ซึ่งต้องมีการเเลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
ในการนี้ อาจารย์กิจทวีสิน วิชัยดิษฐ กล่าวว่า “นับเป็นประสบการณ์ที่ดีในขีวิตที่มหาวิทยาลัยส่งมาสอนที่ NCVT ทำให้ได้เรียนรู้การสอน การทำงาน การใช้ชีวิตในต่างประเทศ ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัย ขอบคุณคณะศิลปศาสตร์ที่มอบโอกาสดีๆ ในชีวิตในครั้งนี้ และที่สำคัญคือต้องขอบคุณว่าที่ร้อยตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกอย่าง ทำให้การเดินทางมาราชการในต่างประเทศครั้งนี้ราบรื่นด้วยดี และขอบคุณอาจารย์ภาษาไทยทุกคนที่คอยให้กำลังใจและช่วยเหลือรับผิดชอบงานสอนที่ประเทศไทย”
และอาจารย์กิจทวีสิน ยังกล่าวอีกว่า ตนจะนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการสอน และการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในประสานงานทางการศึกษาระหว่างประเทศในครั้งนี้ สร้างประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์ให้ดีทีสุด
ที่มาภาพและข้อมูล : อาจารย์วิไลลักษณ์ ตางาม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ และงานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์

942517_1060951693974994_1298589452444195522_n 12801220_1060951943974969_2980740122337589104_n12901288_1060951640641666_1886513740313493155_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *