ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เข้าศึกษาดูงานการจัดการความรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

DSC_0170-2-768x512

บุคลากรจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการความรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเข้าเยี่ยมชมห้องสมุด ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข สุขโข ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ และนายธนาวุฒิ นิลมณี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้การต้อนรับ บรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพ มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสัมพันธไมตรีระหว่างหน่วยงานที่ดีต่อกัน

DSC_3389DSC_3407DSC_3431DSC_0173DSC_0179DSC_0182DSC_0188DSC_0191DSC_0192DSC_0195DSC_0197

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *