ราชมงคลพระนคร โชว์นิทรรศการ

DSC_3338

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและบรรยายหัวข้อกระบวนการสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาและเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการในการพัฒนาสหกิจศึกษาให้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

DSC_3290DSC_3329 DSC_3285

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *