ราชมงคลพระนคร ชมพิพิธภัณฑ์วังเก่า

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายและต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ

DSC_2281 DSC_2284 DSC_2286 DSC_2294 DSC_2316 DSC_2333 DSC_2401 DSC_2407 DSC_2416 DSC_2426 DSC_2428 DSC_2430 DSC_2432 DSC_2437 DSC_2462 DSC_2466 DSC_2480 DSC_2483 DSC_2491 DSC_2511 DSC_2576 DSC_2578 DSC_2583 DSC_2599 DSC_2604
DSC_2620
DSC_2636 DSC_2645 DSC_2653

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *