ราชมงคลพระนครรุก!! เปิดสาขาแม่พิมพ์เครื่องประดับ ป้อนบัณฑิตหน้าใหม่สู่ตลาด

IMG_1752

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีฝีมือแรงงานด้านการผลิตเครื่องประดับอัญมณีส่งออกเป็นอันดับต้นๆของประเทศและยังมีการจัดนิทรรศการด้านเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของศักยภาพด้านฝีมือและความต้องการของตลาดแรงงานอัญมณีในประเทศไทย ราชมงคลพระนคร จึงเปิดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอุตสาหกรรม ศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี โดยจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เน้นการปฏิบัติสามารถประกอบวิชาชีพได้ กระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย การออกแบบ เขียนแบบด้วยมือและนำเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต ออกแบบภาพเสมือนจริง และนำไปสู่กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานผ่านห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ซึ่งนักศึกษาที่เรียนในสาขานี้จะได้ทราบถึงเทคนิคการทำงานทุกกระบวนการพร้อมก้าวเข้าสู่การทำงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนไปหารายได้พิเศษ ซึ่งจะมีอาจารย์ในสาขาคอยให้คำแนะนำหากพบอุปสรรคระหว่างการทำงาน นักศึกษาที่จบไปส่วนใหญ่สามารถเริ่มทำงานได้ทันที โดยไม่ต้องเรียนรู้ระบบงานใหม่ เนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้ในการเรียนการสอนมีลักษณะการทำงานแบบเดียวกัน ทั้งนี้ทางสาขาเปิดรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ทุกแผนกและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาเข้าศึกษาต่อ

IMG_1737

ขณะที่ นางสาวกังสดาล สุดใจ หรือ กัง นักศึกษาชั้นปีที่1สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับเล่าว่า ส่วนตัวชอบเรื่องเครื่องประดับ จึงเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนี้โดยตรงได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำอัญมณี เครื่องประดับต่างๆ รวมถึงแหวนรุ่น ผ่านกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิชาที่ชอบเรียนที่สุดคือการใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบชิ้นงานให้ดูเหมือนจริง โดยต้องใช้ทักษะด้านการออกแบบคิดเพื่อให้ออกมาสมบูรณ์และสวยงาม อีกทั้งการขึ้นรูปเครื่องประดับแต่ละชิ้นยังมีวิธีที่ละเอียดและน่าศึกษาเป็นอย่างมาก “ถึงแม้ว่าจะเพิ่งเรียนอยู่ปีหนึ่งแต่สามารถนำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้หารายได้พิเศษ ฝึกประสบการณ์ โดยการรับทำแหวนรุ่นจากผู้ที่สนใจ ในอนาคตเมื่อเรียนจบแล้วอยากจะมีร้านผลิตเครื่องประดับที่มีคุณภาพส่งขายต่างประเทศ เพื่อให้คนชาติอื่นได้เห็นความสามารถและฝีมือของคนไทย” กังสดาลกล่าว

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์วิเชียร มหาวัน โทร. 084-736-3775 หรือดูผลงานwww.facebook.com/mastercj2016/

IMG_1703 IMG_1879 S__64839689S__64839695S__64839693 IMG_1760 IMG_1791 IMG_1793 IMG_1808 IMG_1811 IMG_1850IMG_1747IMG_1750IMG_1757 IMG_1883

S__64839707 S__64839706 S__64839692 S__64839691IMG_1742

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *