นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว เจ๋ง!! คว้ารางวัลชนะเลิศ “ทักษะมัคคุเทศก์ ประเภทเดี่ยว” และรางวัลรองชนะเลิศ “ทักษะมัคคุเทศก์ ประเภททีม”

12885923_1061124037291093_2282510753876237236_o

จากการแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ที่จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า 10 สถาบัน ผลการแข่งขัน น.ส.เกตุกาญจน์ ปาละชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว รับรางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ประเภทเดี่ยว” และ น.ส.ชุติกาญจน์ ปัสเกตุ, น.ส.เพ็ญพิมล อินทนะชิตจุ้ย, น.ส.กนกนวล อินทนะชิตจุ้ย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการท่องเที่ยว รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ประเภททีม” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 4 คน กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากกับการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ และรู้สึกดีใจมากกับรางวัลที่ได้รับ สมกับความตั้งใจทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ ได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี และขอบคุณอาจารย์ผู้ฝึกสอนเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสและฝึกฝนจนประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ ทั้งนี้จะนำรางวัลที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป”

ที่มา : สาขาวิชาการท่องเที่ยวและงานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์

12898357_1061123933957770_5945110139099185755_o 12901299_1061123730624457_3370834707874705709_o 12898293_1061124180624412_2330444320550181101_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *