นศ.ราชมงคลพระนครปิ๊งไอเดีย นำความรู้บูรณาการร่วม 2 คณะ

 DSC_3735

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวถึงเส้นทางของ Formula Student ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ว่า นักศึกษามีโอกาสเดินทางไปสังเกตการณ์การแข่งขัน TSAE Auto Challenge Student Formula ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างรถ Formula Student คันแรกของมหาวิทยาลัย ถือกำเนิดในชื่อทีม 12 Engineers จากผลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ในการแข่งขันครั้งนี้คว้า อันดับที่ 17 มาครอง

รศ.สุภัทรา กล่าวต่อว่า จากการเรียนรู้ข้อผิดพลาดของรถคันแรกจึงทำให้เกิดการพัฒนา ทีมสามารถก้าวข้ามกับดักทางความคิดที่ว่า รถแข่งต้องออกแบบจากเด็กวิศวะเท่านั้น ซึ่งแท้จริงแล้วรถแข่งที่มีความสมบูรณ์และการแข่งขันที่ลงตัวต้องอาศัยศาสตร์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงได้รับความร่วมมือและการสรรค์สร้างความสมบูรณ์ด้วยการใช้ศาสตร์การออกแบบเชิงสถาปัตย์ประยุกต์ จากฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ผนวกกับการทำแผนธุรกิจและแผนค่าใช้จ่ายที่ได้รับความร่วมมืออันดีจากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่มีทักษะอันน่าทึ่งของการนำเสนอด้วยวิถีแห่งนักบริหารมืออาชีพ

“มหาวิทยาลัยจึงได้รับแรงสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานภายนอกอย่าง บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนหลักด้านน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ โดยครั้งนี้มอบคูปองน้ำมันมูลค่ากว่า 20,000 บาท นับเป็นแรงสนับสนุน แรงกระตุ้น และแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาของทีม 12 Engineers ภายใต้สายเลือดบัณฑิตนักปฏิบัติ ต้องบัณฑิตของราชมงคลพระนคร เท่านั้น สมกับวิสัยทัศน์ที่ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ” รศ.สุภัทรา กล่าว

DSC_3464DSC_3540 DSC_3573DSC_3596 DSC_3598 DSC_3606 DSC_3666 DSC_3668 DSC_3674 DSC_3693 DSC_3714 DSC_3721DSC_3748 DSC_3754 DSC_3763 DSC_3774 DSC_3780 DSC_3814

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *