ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง Space as Chance “โอกาส เท่า อวกาศ” ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

poster2

ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง Space as Chance “โอกาส เท่า อวกาศ” โดยนักศึกษาชั้นปีที่4

ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย อาคาร 4 ชั้น 2 (4201)

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   สนใจสำรองที่นั่งหรือติดต่อได้ที่ คุณนิตา วุฒิไชย 083-882-4981

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *