ราชมงคลพระนคร ผุดไอเดียจัดอบรมเขียนแผนธุรกิจฟรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดยชมรมผู้ประกอบการจัดอบรมเขียนแผนธุรกิจ หนุนสร้างสุดยอดผู้ประกอบการคลื่นลูกใหม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ด้านการเขียนแผนธุรกิจ แนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งจะนำสู่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาด ความเป็นไปได้ด้านการเงิน การวางแผนการบริหารจัดการ ฯลฯ ทั้งนี้โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ เพื่อบริการวิชาการทางด้านการประกอบธุรกิจให้กับนักศึกษาผู้สนใจ โดยได้รับเกียรติจากคุณนิวัฒน์ ทุติยภาค วิทยากรชื่อดัง ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สนใจสามารถติดต่อและสำรองที่นั่ง ได้ที่ ชมรมผู้ประกอบการ ในสังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 08-9714-2105 คุณแอมมี่ ประธานชมรมผู้ประกอบการฯ

8497

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *