ราชมงคลพระนครสาธิตงานวัฒนธรรมไทย

ต้อนรับรองประธานธิบดีอินเดีย_5809

 

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำผลงานจัดแสดงและสาธิตงานฝีมือไทย อาทิ การทำเครื่องหอมบุหงา น้ำอบน้ำปรุง บายศรี และขนมไทยมงคล เพื่อต้อนรับนาย เอ็ม ฮามิด อันสารี (H.E. Mr. M Hamid Ansari) รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับในฐานะแขกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล

ต้อนรับรองประธานธิบดีอินเดีย_3811 ต้อนรับรองประธานธิบดีอินเดีย_1272 ต้อนรับรองประธานธิบดีอินเดีย_2448 ต้อนรับรองประธานธิบดีอินเดีย_994 ต้อนรับรองประธานธิบดีอินเดีย_5082ต้อนรับรองประธานธิบดีอินเดีย_3721ต้อนรับรองประธานธิบดีอินเดีย_7114ต้อนรับรองประธานธิบดีอินเดีย_7160ต้อนรับรองประธานธิบดีอินเดีย_2407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *