การโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม

25118

          นายกฤษดา รื่นสายชล และนายวรทย์ เปรมสมิทธ์ นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 โดยมีอาจารย์ภูมิพัฒน์ ทองคำ สาขาวิชาการโรงแรม เป็นผู้ควบคุมทีมและฝึกซ้อมนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันผสมเครื่องดื่มแห่งประเทศไทย “Mighty Mix University Challenge 2016” จัดขึ้นโดย คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2559 ณ ห้างเซ็นทรัลพระราม 3

S__12869689S__1286968725119S__12869688S__12869637S__12869642S__12869802S__12869803

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *