“โครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างและการเป็นผู้ประกอบการ : MY INSPIRATION TOLD ME”

การสร้างผู้ประกอบการ_186
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมในการสร้างและการเป็นผู้ประกอบการ” ภายใต้แนวคิด “MY INSPIRATION TOLD ME” โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน การจัดโครงการครั้งนี้เป็นการจัดงานในระยะที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ โดยสามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มาจากแรงบันดาลใจมาออกบูธ จัดจำหน่ายจริง ส่งผลให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในบทบาทของการเป็นผู้ประกอบการ ในการทำธุรกิจร้านค้า พร้อมทั้งนำปัญหา อุปสรรคที่ได้รับมาปรับปรุง พัฒนา ต่อยอด และนำมาเป็นธุรกิจในอนาคตต่อไป
ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจน้ำเพื่อสุขภาพและธุรกิจอาหาร การออกบูธ จำหน่ายอาหาร ขนมหวาน มหกรรม ชม ชิม ช็อป ของนักศึกษาและผู้ประกอบการกว่า 100 บูธ การแสดงแฟชั่นโชว์ใน “ชุดยุวชนรักไทย” ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น การแสดงของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีจาก หนอยแน่ ศิลปิน จาก The Voice
กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ได้แก่ การประกวดบูธจาก “แรงบรรดาลใจ” ของนักศึกษาชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท มากกว่า 40 บูธ

บูธที่ชนะเลิศ ได้แก่ บูธสาขาวิชาการจัดการ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บูธสาขาวิชาการตลาด
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ บูธมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รางวัลชมเชย ได้แก่ บูธสาขาวิชาการจัดการ
รางวัล Inspiration Vote ได้แก่ บูธสาขาวิชาการตลาด
ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสานตลอดงาน มีนักศึกษาและบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 500 คน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณโถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ
ภาพข่าวการมอบรางวัล : นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ

การสร้างผู้ประกอบการ_9969 การสร้างผู้ประกอบการ_2550 การสร้างผู้ประกอบการ_3085การสร้างผู้ประกอบการ_1548การสร้างผู้ประกอบการ_9888การสร้างผู้ประกอบการ_2833การสร้างผู้ประกอบการ_9084การสร้างผู้ประกอบการ_7956การสร้างผู้ประกอบการ_8086การสร้างผู้ประกอบการ_9971การสร้างผู้ประกอบการ_3424 การสร้างผู้ประกอบการ_3487 การสร้างผู้ประกอบการ_4149 การสร้างผู้ประกอบการ_2655การสร้างผู้ประกอบการ_5156 การสร้างผู้ประกอบการ_6025 การสร้างผู้ประกอบการ_6310 การสร้างผู้ประกอบการ_3711การสร้างผู้ประกอบการ_175 การสร้างผู้ประกอบการ_9845

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *