อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมด้านการออกแบบจากประเทศญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จรูญ คล้ายจ้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้รับรางวัลรางวัล the JIP A AWARD สำหรับผลงานสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมด้านการออกแบบจากประเทศญี่ปุ่น ในผลงานเรื่อง “การพัฒนาลวดลายทอจากผ้าไหมนาโพธิ์” ในงานวันนักประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ Event Hall ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร (อาจารย์สุจิตรา เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลในครั้งนี้)

สิ่งทอ_สิ่งประดิษฐยอดเยี่ยม (1) สิ่งทอ_สิ่งประดิษฐยอดเยี่ยม (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *