อาจารย์บริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก

b78d4c75-a7ab-4346-b0aa-f50699467e65

          ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและหัวหน้าสาขาวิชาการเงิน เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก จากสภาวิจัยแห่งชาติ(วช.) ผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าของโลก” (World Electricity Co-operation) โดยได้รับมอบรางวัลจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในงาน “วันนักประดิษฐ์” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ Event Hall 102-103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

951dcb22-7680-4d1c-81cd-0c3fb5f6ac50 ab1c9ce0-86a5-4fc7-bfbb-e9465c9f025f 1650d917-8a3f-47ee-92f3-787d97498455

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *