ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
1. ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน และรับผิดชอบในการทำงาน
3. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี
4. หากมีประสบการณ์ทำงาน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

สนใจติดต่อสอบถาม โทร. 081-984-9984 หรือ 061-386-1405 หรือ 085-600-6172

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *