ลงนามความร่วมมือด้านสารสนเทศและการสื่อสารกับ Korea Radio Promotion Association และบริษัท Treasure Hunter จากเกาหลีใต้

DSC_2228

ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ Korea Radio Promotion Association (RAPA) และ บริษัท Treasure Hunter จากเกาหลีใต้

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ Mr. Yong- Woo Chung, ผู้อำนวยการหน่วยงาน Korea Radio Promotion Association และ Mr. Jaeyong Song ซึ่งเป็น CEO ของบริษัท Treasure Hunter เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ก.พ. 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

Korea Radio Promotion Association(RAPA) และ บริษัท Treasure Hunter เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศของเกาหลีใต้ที่ส่งเสริมกิจการด้านสื่อและการกระจายเสียง รวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หากคณะและหน่วยงานใดมีความสนใจจะทำกิจกรรมร่วมกับ Korea Radio Promotion Association (RAPA) หรือบริษัท Treasure Hunter สามารถติดต่อผ่านกองวิเทศสัมพันธ์ มทร.พระนครได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 282 0014 หริอทาง facebook : www.facebook.com/interaffairs

DSC_2211 DSC_2221 DSC_2234 DSC_2237 DSC_2240 DSC_2242 DSC_2244 DSC_2246 DSC_2247 DSC_2248 DSC_2205DSC_2258

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *