ราชมงคลพระนคร ร่วมสุวรรณภูมิเกมส์

DSC_1521

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมงาน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุวรรณภูมิเกมส์” โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

DSC_1530 DSC_1546 DSC_1572 DSC_1583 DSC_1634 DSC_1640 DSC_1644 DSC_1646 DSC_1653 DSC_1661 DSC_1664 DSC_1667 DSC_1677 DSC_1683 DSC_1689 DSC_1691 DSC_1696 DSC_1701 DSC_1704 DSC_1705 DSC_1707 DSC_1709 DSC_1714 DSC_1718 DSC_1726 DSC_1728 DSC_1731 DSC_1733 DSC_1735 DSC_1736 DSC_1740 DSC_1752 DSC_1759 DSC_1778 DSC_1779 DSC_1782 DSC_1814 DSC_1825 DSC_1826 DSC_1830 DSC_1835 DSC_1836 DSC_1840 DSC_1850 DSC_1856

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *