ราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา งานรายการและข่าว จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ http://hrm.offpre.rmutp.ac.th สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-665-3555 ต่อ 6061-6066

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *