ราชมงคลพระนคร รับสมัครลูกจ้าง 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครลูกจ้าวชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.hrm.offpre.rmutp.ac.th สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-665-3555 ต่อ 6061-6066

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *