ราชมงคลพระนคร เสริมทักษะธุรกิจให้นักศึกษา

นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน โครงการ “อบรมเขียนแผนธุรกิจ” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ พร้อมทั้งเป็นการปูพื้นฐานให้กับนักศึกษาที่มีความคิดที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเองโดยได้รับเกียรติจาก คุณนิวัฒน์ ทุติยภาค วิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ ในการบรรยายการเขียนแผนธุรกิจให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม อาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี

DSC_2050 DSC_2057 DSC_2060 DSC_2064 DSC_2067 DSC_2105

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *