ราชมงคลพระนครจัดกิจกรรมวาเลนไทน์หัวใจไทย ดึงเยาวชน-ผู้สนใจ ร่วมอบรมเสริมทักษะ คาดนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในอนาคต

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมวาเลนไทน์หัวใจไทยว่า จากปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควรในช่วงวันวาเลนไทน์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จนเกิดคุณแม่วัยใส ราชมงคลพระนครเห็นความสำคัญของปัญหา จึงจัดโครงการ จัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้แนวคิด “วาเลนไทน์หัวใจไทย” โดยมุ่งหวังเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยแก่ นักเรียน นักศึกษา บุคคลที่สนใจ และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการอบรมในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะนำทักษะความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ และนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่คนในชุมชน โดยวันนี้ทางมหาวิทยาลัยมีการเปิดสอน 3 วิชา ได้แก่ กระเช้าสบู่หอมสานรัก ถุงผ้า Love Bag และพวงกุญแจผ้า ถือเป็นสื่อแทนใจในวันวาเลนไทน์ที่ใกล้จะมาถึงนี้เป็นอย่างดี ในอนาคตกิจกรรมดีๆ ในรูปแบบนี้ยังจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยให้ทำกิจกรรมดีๆ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

DSC_4635 DSC_4636 DSC_4647 DSC_4678 DSC_4679 DSC_4692 DSC_4698 DSC_4702 DSC_4704 DSC_4706 DSC_4709 DSC_4712 DSC_4716 DSC_4718 DSC_4734 DSC_4745 DSC_4795 DSC_4800 DSC_4805 DSC_4825 DSC_4838 DSC_4841 DSC_4845 DSC_4856 DSC_4861 DSC_4866 DSC_4870 DSC_4874 DSC_4896 DSC_4904 DSC_4907 DSC_4914 DSC_4922 DSC_4936 DSC_4956 DSC_4959 DSC_4960 DSC_4960- DSC_4967- DSC_4985 DSC_4990

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *