นักศึกษาคหกรรมฯ รับเหรียญเงินการแข่งขัน World Skills Thailand National Competition 2016

World skill_1634

นางสาวชัชฎา จุ่มก๋า นักศึกษา สาขาวิชา การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเหรียญเงิน พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท ในงาน “World Skills Thailand National Competition 2016” การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 สาขาจัดดอกไม้ประเภทเดี่ยว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร 105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

World skill_9042World skill_6707 World skill_8800 World skill_87World skill_5972

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *